İspanya’da, 2050 yılında elektrik üretimini yüzde 100 yenilenebilirden sağlamayı da içeren birçok adımı kapsayan bir yasa teklifi meclise sunuldu.

İklim değişikliği ile mücadeleyi doğrudan hedefleyen yasaların sayısı her geçen gün artıyor. İklim yasası ile ülkesinin emisyonlarını azaltmayı ve iklim değişikliğine uyumu önceliklendirmeyi hedefleyen ülkelerin arasına şimdi de İspanya katılıyor. İklim değişikliği ve etkileri giderek daha fazla görünür olurken, ülkelerin etkin çözümler bulmak için çıkardığı yasaların sayısı da her geçen gün artıyor. Bu ülkelere 13 Kasım 2018 itibariyle Avrupa Birliği üyesi İspanya da katılıyor. Bu etkili yasa teklifi ile İspanya, 2050 yılında elektriğini yüzde 100 yenilenebilir enerji ile karşılamayı hedefliyor. Yeni düzenleme, yasallaşırsa, İspanya’yı Avrupa Birliği üyeleri içerisinde en yüksek hedefleri koyan ülkeler arasına yerleştirecek.

İspanya Parlamentosu’na azınlık hükümeti olan Sosyalist Hükümet (PSOE) tarafından verilen yasa teklifi, 2018 yılı bitmeden Parlamento’da oylanacak. Yasa teklifinin, mecliste bulunan Podemos, Ciudadanos (Cs) ve Popular Party (PP) tarafından desteklenmesi ve konsensüs ile kabul edilmesi bekleniyor.

Yasa teklifinin içerdiği somut hedefler şöyle:

2030 Hedefleri:

İspanya seragazı emisyonlarını 1990 yılına göre yüzde 20 azaltacak. Mevcut emisyonlar, 1990 seviyesinin yüzde 17 üzerinde, yani toplamda yüzde 37’lik bir azaltım söz konusu.

Yenilenebilir enerjinin payı 2030’da son enerji tüketiminde yüzde 35’e ulaşacak.Elektrik üretiminin ise en az yüzde 70’i yenilenebilir enerjiden sağlanacak.Enerji verimliliği 2030 yılına kadar yüzde 35 iyileştirilecek (AB hedefi yüzde 32.5).

2050 Hedefleri: 

2050 yılında, ülkenin seragazı emisyonları, 1990 seviyesinden yüzde 90 daha az olacak.

Elektrik üretiminin tamamı yüzde 100 yenilenebilir enerji ile karşılanacak.

Ayrıca, ülkede 2040 yılından itibaren yeni benzinli ve dizel araç satılamayacak. 2023 itibari ile 50 binden fazla nüfusa sahip tüm belediyeler düşük emisyon alanları kuracaklar. 2021-2030 yılları arası her yıl en az yüz bin ev tadilattan geçirilerek sıfır emisyonlu binalara dönüştürülecek.

Yasa aynı zamanda finans ve yönetişim alanlarında da hedefler içeriyor. Bu bağlamda, her yıl rapor verecek olan bağımsız bir iklim değişikliği ve enerji komisyonu kurulacak.

 • Ülke bütçesinin en az yüzde 20’sinin harcamaları, iklim eylemi konusunda pozitif sonuçlar doğuracak. Tüm kamu sözleşmelerinde emisyon değerlendirmesi yapılacak.
 • Tüm yeni bina inşaatı alanındaki kamu ihaleleri, sıfır emisyonlu binalara verilecek.
 • İspanya Merkez Bankası, tüm şirketler ve kredi kuruluşları hakkında iklim risklerine dair bilgileri toparlayacak ve raporlayacak.
 • 100 binden fazla nüfusu olan belediyeler, enerji ve iklim planlarını 31 Aralık 2021’e kadar sunmak zorunda olacaklar. Bu karar bölgesel yönetimler için de geçerli olacak.
 • Ekonomik yeniden yapılandırma, insan kaynakları eğitimi ve desteği içeren 5 yıllık bir “Adil Dönüşüm Stratejisi” oluşturulacak.

Diğer ülkelerden yasa örnekleri:

 • İlk iklim yasası 10 yıl önce Birleşik Krallık’ta yürürlüğe girdi. Yasa ile kurulan İklim Değişikliği Komitesi şu anda, Paris Anlaşması ve bu anlaşmanın uzun vadeli emisyon azaltım hedeflerine uyumu hakkında analiz hazırlıyor.
 • Hollanda parlamentosuna yakın zamanda önemli bir iklim yasası getirdi. Parlementodaki partilerin yüzde 75’inin desteği ile bu yasa, eğer yasallaşırsa emisyonlarını 2050 yılına kadar yüzde 95 oranında azaltacak.
 • Diğer bir kapsamlı ve yüksek hedefli iklim yasası da geçtiğimiz yıl İsveç’te yürürlüğe girdi. Ülke 2045 yılında tümüyle karbon nötr olmayı hedefliyor. Aynı şekilde Norveç‘de 2050 yılına kadar yüzde 95 oranında emisyon azaltımını yasa ile bağlayıcı kılmış durumda.
 • En yüksek hedefli ve kapsayıcı iklim yasası ise Kosta Rika’da. Ülke 2021 yılında karbon nötr olmayı planlıyor.
 • Portekiz, 2050 karbon nötr yol haritası hazırlarken, Yeni Zelanda ise 2050 yılını hedefleyen bir sıfır karbon yasası tartışıyor.
 • Bu alanda en önemli tartışmalardan biri de Almanya’da yaşanıyor. Almanya 2050 yılı planında yüzde 80-95 arası emisyon azaltımı hedefini açıklamıştı. Şimdi de ülkede yeni iklim yasası tartışmaları yürütülüyor.

Kaynak: www.iklimhaber.org