Boğaziçi Üniversitesi’nin BU+ etkinlikleri kapsamında toplumun her kesimine seslenen ‘Açık Ders’lerin 2017 -2018 programı bu kez ‘Her Yönüyle Çocuk’a odaklanacak.

Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nin (BÜYEM) katkıları ve Beşiktaş Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan “Her Yönüyle Çocuk Açık Ders Serisi” kasım ayından mayıs sonuna dek, her ay farklı bir başlık altında ‘Çocuk’u ele alacak.

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin vereceği dersler kapsamında, çocukluğun tanımından, çocuk ve oyun ilişkisine, çocuğun dil ile kurduğu bağdan çocuğun gözünden adalet, eşitlik gibi kavramların nasıl algılandığına farklı temalar çerçevesinden odak noktası ‘Çocuk’ olan dersler gerçekleştirilecek.

14 Kasım 2017- 29 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ‘Her Yönüyle Çocuk Açık Ders Serisi’ Akatlar Kültür Merkezi’nde (Zeytinoğlu cad. No:16, Akatlar) saat 19:00’da başlayacak.

Program:

14 KASIM 2017 SALI SAAT:19.00-21.00 (Yrd. Doç. Dr. Zeynep Erdiller)

Çocukluğun Tanımı: Tarihsel ve Toplumsal bir bakış açısıyla Çocuk ve Çocukluk

05 ARALIK 2017 SALI SAAT:19.00-21.00 (Yrd. Doç. Dr. Leyla Elbirlik)

Çocukluğun Tarihi: Osmanlı ve Avrupa Tarihinde Çocuk Olgusu Üzerine Bazı Düşünceler

21 ARALIK 2017 PERŞEMBE SAAT:19.00-21.00 (Yrd. Doç. Dr. Mine Göl Güven)

Çocuk ve Oyun

18 OCAK 2018 PERŞEMBE SAAT:19.00-21.00 (Prof. Dr. Belma Haznedar)

Çocuk ve Dil: Erken çocukluk döneminde ikinci/yabancı dil öğrenimi

01 ŞUBAT 2018 PERŞEMBE SAAT:19.00-21.00 (Ph.D Araştırmacı Melike Acar)

Çocuk ve Ahlak: Çocuklukta Ahlaki ve Toplumsal Sorgulamanın Gelişimi

20 MART 2018 SALI SAAT:19.00-21.00 (Yrd. Doç. Dr. Gaye Soley)

Çocuk ve Müzik: Yaşamın İlk Yıllarında Müzik

10 NİSAN 2018 SALI SAAT:19.00-21.00 (Doç. Dr. Feyza Çorapçı)

Çocuk ve Ebeveyn: Duygusal Yakınlık, Açık İletişim ve Özerklik Gelişimi

29 MAYIS 2018 SALI SAAT:19.00-21.00 (Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erdemir)

Çocuk ve Göç: Suriyeli Çocuklar için Sivil Toplum İnisiyatifleri