Bu haber pek çok anneyi sevindirecek! AÇEV, bir babanın hayatındaki en önemli rolün babalık olduğunu “İlk İş Babalık” projesi ile yaygınlaştırmaya çalışıyor.

Babaların çocuklarıyla geçirdikleri zaman ve kurdukları ilişki, çocukların hem zihinsel ve fiziksel gelişimini hem de sosyal ve duygusal kapasitesini etkiliyor. Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), 21 yıldır, 55 ilde çocuklarının gelişimine destek olmak isteyen 60 bin ilgili babaya ulaştı. Babalık konusundaki farkındalığın artması için,  ailede, mahallede, arkadaş arasında, iş yerinde ilgili babalık için destekleyici ortamlar oluşturmak üzere “İlk İş Babalık” kampanyasını başlattı. AÇEV, yalnız eğitimlerle değil araştırmalar, yayınlar, yerel ve ulusal farkındalık çalışmalarıyla ilgili babalığı gündeme taşıyor. Özel sektör, kamu, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ‘ilgili babalığın’ önemini bilen bütün kurum ve bireyleri, kampanyaya destek olmaya davet ediyor.

https://www.youtube.com/watch?v=1Dd8rHdT3CI&feature=youtu.be

İlgili babalığın 9 kuralı!

  1. SEVGİ GÖSTER: İster konuş ister sarıl; ilişki kurmayı ve iletişimi hiç aksatma.
  2. İLETİŞİM KUR: Duygularını ifade etmekten çekinme, ona da aynı fırsatı tanı.
  3. ZAMAN AYIR: Çocuğunla vakit geçir, ilk işinin bu olduğunu unutma. Sohbet et, kitap oku, oyun oyna onunla.
  4. ŞİDDETİ UZAK TUT: Ne fiziksel ne psikolojik; şiddetin hiçbir türünün yakınında olmasına izin verme.
  5. FIRSAT YARAT: Çocuğunun kendini ifade etmesi için ortam hazırla.
  6. SORUMLULUK AL: Çocuğunun bakımında ve ev işlerinde anneyle eşit sorumluluk al.
  7. BİRLİKTE ÖĞREN: Büyürken ihtiyaç duyduğu bilgilere ulaşabileceği bir ortam yarat, okuluyla ilgili bütün süreçleri takip et, destek gerektiğinde yanında ol.
  8. EŞİT DAVRAN: Çocuklarını birbirinden ayırma. Her birine aynı vakti ayır, aynı dili kullan.
  9. DİNLE: Çocuğunun dediklerine kulak ver, fikirlerini sor; seçme hakkı tanı.

Türkiye’de ilk kez Babalık Araştırması!

AÇEV, Türkiye’de ilk kez yapılan Babalık Araştırması’nın çarpıcı sonuçlarını paylaşırken, ilgili babalığın önemini anlatıyor, ilgili babalığı destekleyici yeni politikaların önemini vurguluyor. Türkiye Babalık Araştırması’nda ülke çapında 51 ilden 3235 baba ile anket gerçekleştirildi. Türkiye Babalık Araştırması’nda İstanbul, Gaziantep, Konya, Trabzon ve Tekirdağ’da 40 baba ile derinlemesine görüşmeler yapıldı. Sonuçlar babalığın geliştirilmesi gereken bir iş olduğunu gösteriyor.

Babaların; yüzde 50’si, çocuğunu hiçbir zaman tuvalete götürmediğini, yüzde 36’sı hiçbir zaman çocuğunun altını değiştirmediğini, yüzde 35’i de hiçbir zaman çocuklarının tırnaklarını kesmediğini belirtiyor.

Çocuğuna “hiçbir zaman” kitap okumayan babaların oranı yüzde 19, “nadiren” kitap okuyanların oranı ise yüzde 27.

Evde çocuklarıyla televizyon izleyerek vakit geçiren babaların oranı yüzde 78,5. 4-10 yaş çocuklar için bu oran yüzde 86.

Çocuğuyla birlikte kurmaca oyunlar oynayan babaların oranı ise yalnızca yüzde 43.

Pembekuş da, mutlu çocuklar ve mutlu babalar için “İlk İş Babalık” projesinde AÇEV’in yanında!

http://ilkisbabalik.acev.org/