Özünde yaşam, güçlüklerin üstesinden gelme, sorunları çözme ve arada kalan zamanda da olabildiğince mutlu olmaya çalışma savaşıdır.

Yazar: Tülin Kuşgözoğlu

Maalesef insanlar eşit şartlarda doğmaz, büyümez ve yaşamazlar. Her insanın doğumundan itibaren karşılaştığı türlü güçlükler vardır. Özünde yaşam, güçlüklerin üstesinden gelme, sorunları çözme ve arada kalan zamanda da olabildiğince mutlu olmaya çalışma savaşıdır.

Hiçbirimiz hayata gelirken nelerle karşılaşacağımızı, hayatın bize neler sunduğunu ya da sunacağını bilmiyoruz. Bazen yaşamın bize sundukları, karşılaştığımız diğer yaşantılardan daha güç olabilir. Örneğin, kronik bir hastalıkla doğmak ya da kronik bir hastalığı veya engeli olan bir çocuk sahibi olmak gibi.

Yaşamımızı sürdürürken sıklıkla karşılaştığımız işsizlik, ekonomik sorunlar, ayrılık, dışlanma, boşanma, aile içinde trajik beklenmedik ölümler gibi zorlu yaşam olayları da, benzer örneklerdir.

Çoğu kez bu durumlarda çevremizde yardım alabileceğimiz fazla sayıda insan da yoktur ve bu güçlüklerin üstesinden kendi başımıza gelmeye çalışırız. Kuşkusuz bu zorlu mücadele kişiyi bitkin düşürecek kadar yorucu, bazen dayanılmayacak kadar acı olabilir. Ancak yola devam etmekten başka seçenek yoktur.

İşte bu aşamada; hayatın size sunduklarını kabullenip, yolunuzu ve mücadele alanınızı buna göre belirlemeniz en kolay ve en sağlıklı yoldur.

Önünüzdeki yaşamın size neler sunacağını kim bilebilir ki?

Önemli olan elinizdekilerle en iyisini yapmak ve güçlüklere rağmen yaşamda mutlu olabileceğiniz zamanları, olabildiğince çoğaltmaktır.

Tülin KUŞGÖZOĞLU, Sosyal Hizmet Uzmanı, Kamu Yönetimi Uzmanı, Aile Danışmanı , Psikodrama Yöneticisi

Meslek hayatına SHÇEK’te başladı, özellikle 1994 yılından bu yana, çocuk genç ve ailelerle psikososyal 
danışmanlık çalışmaları yürütüyor.
1994 yılında Ankara’da SHÇEK’e bağlı olarak kurulan 
Fatma Üçer Gençlik Danışma Merkezi'nin kurucusudur. 
Özellikle gençlik döneminden kaynaklanan ya da döneme 
özgü sorunların aşılması amacıyla çalışmalar yapıyor.
1995 yılından bu yana, çocuk ve gençlerle sosyalleşme,
arkadaşlık ilişkileri, sınava hazırlanma, sınav kaygısıile baş etme grupları; yetişkinlerle iletişim ve 
iletişim becerileri geliştirme, kadınlarla kadın 
çalışmaları, travma ve boşanma içerikli psikodrama grupları yönetiyor, 
üniversiteye hazırlanma konusunda, gençler için paket programlar uyguluyor.
Çocuk ve ergenler ile bu döneme ilişkin sorunlar, çocuk hakları, çocuk ihmalve istismarı, kadın ve çocuğa yönelik şiddet, kadın ve aile çalışmaları, 
ruhsal travmalar ve sağaltımı ilgi alanlarından bazıları...

www.argosdanismanlik.com